Avoin kirje Someron Säästöpankin toimitusjohtajalle

3

Olen pyytänyt useaan kertaan Someron Säästöpankkia velkakirjojen haltijana toimittamaan luottojen nostajien tunnistusasiakirjat ja yhtiökokouksien pöytäkirjakopiot, joiden nojalla kunkin taloyhtiön kohdalla on nostettu 50 000–160 000 euroa luottoja Someron Säästöpankista. Lisäksi olen pyytänyt nähtäville kopiot hallituksien kokouspöytäkirjoista näiden nostovaltuuksien todentamiseksi.

Pyyntöön vastataan toimittamalla ainoastaan sama kopio, samasta velkakirjasta uudelleen ja uudelleen. Pyydettyjä asiakirjoja ei suostuta toimittamaan, vaikka ne ovat velallisten omaisuutta, mikä osaltaan estää talousrikoskokonaisuuden tutkinnan etenemisen.

Nimenkirjoitusoikeutettuna isännöitsijänä ja luottovaltuuksien tarkastamiseen oikeutettuna henkilönä julistan 15.11.2023 alkaen oikeustoimilain nojalla näiden taloyhtiöiden velkakirjat pätemättömiksi, kunnes tahdonilmaisua rasittava pätemättömyysperuste on poistunut kunkin velallisen kohdalla erikseen. Someron Säästöpankki voi mahdollisesti poistaa pätemättömyysperusteet esittämällä pyydetyt asiakirjat tahdonilmaisujen sitovuuksien todentamiseksi.

Mikäli Someron Säästöpankki ei esitä kaikkia edellä vaadittuja asiakirjoja, luottojen lyhentäminen on päättynyt tällä päivämäärällä. Velallisten rahaliikenne siirretään muiden liikepankkien tileille ja kaikkien allekirjoittaneelle suostumuksen antaneiden 11 taloyhtiön velkakirjojen sitovuus ratkaistaan kanteella Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Finanssivalvonnalta ja poliisilta pyydetään tarvittava virka-apu rikoksen uhriksi joutuneiden taloyhtiöiden asiakirjojen takavarikoimiseen Someron Säästöpankista.

Juho Eloranta
Salo 15.11.2023

Subscribe
Huomio
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ei velkaa
20 päivää sitten

On se kumma.

Lasse Reunanen / Salo
20 päivää sitten

Selvä se, että pankin tulee toimittaa pyydetyt asiakirjat niitä pyytäneelle. Someron Säästöpankista on itsellänikin harmillinen henkilökohtainen asianhoito menneiltä vuosilta: kun äitini perunkirjoitus siellä teetettiin, mutta sen toimitti vain yksi uskottu pankkihenkilö – toisen allekirjoituksen pankkihenkilöltä haki sivuhuoneesta, vaikka pyysin läsnä olevaksi. Jatkoselvittelyistä riitaannuin veljieni kanssa.

sijoittaja
20 päivää sitten

Minullakin on, mutten voi sitä pankkisalaisuuteen vedoten kertoa.