Hyvinvointialueiden työntekijöistä joka kolmas eläköitymässä, ilmenee Kevan selvityksestä

0
Kevan mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana lukumääräisesti eniten eläköityviä on hyvinvointialueilla lähi- ja sairaanhoitajissa.
Kevan mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana lukumääräisesti eniten eläköityviä on hyvinvointialueilla lähi- ja sairaanhoitajissa.

Hyvinvointialueiden työntekijöistä joka kolmas on eläköitymässä kymmenen vuoden kuluessa, ilmenee työeläkevakuuttaja Kevan tuoreesta selvityksestä. Kevan eläköitymisennusteeseen koottiin nyt ensi kertaa tiedot hyvinvointialueiden ammateista eläkkeelle siirtyvistä.

Suhteellisesti eniten eläköityviä on Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Niissä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille on siirtymässä noin 35 prosenttia nykyhenkilöstöstä vuosien 2024–2033 aikana. Muuta maata vähäisempää ennustettu eläköityminen on puolestaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden sekä Hus-yhtymän henkilöstön joukossa. Niissä vajaa 30 prosenttia nykyisistä työntekijöistä on eläköitymässä kymmenen vuoden aikana.

Osassa hyvinvointialueiden ammattiryhmiä jopa puolet on eläköitymässä vuosikymmenessä.

– Suurin osa eläköityvistä siirtyy vanhuuseläkkeelle, ja alueiden väliset erot eläköitymisessä johtuvatkin pääpiirteissään vanhuuseläköitymisen eroista. Työkyvyttömyyseläköitymisessä ei alueiden välillä ole suuria eroja. Ammattiryhmien tasolla eroja arvioidussa eläköitymisessä sen sijaan on paljon, kuvaa tilastoanalyytikko Petra Sohlman tiedotteessa.

Erikoislääkärit ja palomiehet jatkavat töitä

Lukumääräisesti eniten eläköityviä on hyvinvointialueilla lähi- ja sairaanhoitajissa. Suhteellisesti eniten taas jää eläkkeelle kotipalvelutyöntekijöitä, vastaanoton ja neuvonnan hoitajia sekä mielenterveyshoitajia.

Pienintä eläköityminen on erikoislääkärien, palomiesten ja sairaankuljetuksen ensihoitajien ammattiryhmissä. Niissä kymmenen vuoden ennuste eläköitymiselle on alle 20 prosenttia.

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii muiden muassa kunta-alan, valtion, kirkon ja hyvinvointialueiden eläkeasioista.

Hyvinvointialueista muodostui suuri uusien työnantajien joukko niiden aloitettua toimintansa kuluvan vuoden alussa. Kuntien ja sote-kuntayhtymien palveluksesta siirtyi noin 235 000 sote-ammattilaista hyvinvointialueiden palvelukseen. Kuntien, kuntaosakeyhtiöiden ja muiden kuntaorganisaatioiden palveluksessa oli vuoden 2023 maaliskuussa puolestaan noin 332 000 vakuutettua.