Kultatie tahtoo etsiä kultaa Somerolta

1
Kullan lisäksi Kultatie haluaa etsiä muun muassa akuissa käytettävää litiumia. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Kultatie Oy haluaa etsiä kultaa, kuparia, sinkkiä ja litiumia Someron ja Jokioisten alueille sijoittuvalta vajaan 490 hehtaarin alueelta. Kaivosmineraalien etsintöjä johtaa New Peak Ltd.

Jokaisenoikeuksiin kuuluvan maastotarkastelun lisäksi Kultatie suunnittelee tekevänsä neljän vuoden aikana tutkimuksia, jotka voivat vaikuttaa näytteenottokohteiden ympäristöön. Hakemuksen mukaan tutkimuksilla ei ole vaikutusta luontoarvoihin, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen eikä maa- tai kallioperään.

Malminetsintälupia myöntävä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pyysi Someron lausuntoa hakemukseen. Mahdollisesti myönnettävä lupa ei vielä oikeuta esiintymän hyödyntämiseen.

Someron ympäristölautakunta toteaa, että Somero ei omista alueelta maata eikä kaupungilla ole suunnitelmia kaavoittaa aluetta. Maakuntakaavassa tutkimuskohde on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen huomauttaa, että malminetsintähankkeista on varauksia runsaasti kautta maan, mutta Suomen suurimmat kaivaukset sijoittuvat Lappiin ja Kainuuseen.

Kultatie on vuonna 2017 perustettu osakeyhtiö, jonka kotipaikka Helsinki, mutta käyntiosoite Oulussa. Sen pääasialliseksi toimialaksi mainitaan malmit ja teollisuusmineraalit. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja on David Mason.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Laitakaupungin likka
2 kuukautta sitten

Nimestä huolimatta ulkomaalainen firma. Toivottavasti ei löydy mitään ettei aarteet mene ulkomaille toisten hyväksi. Somerolaiset olkaa tarkkana!