OP-ryhmä piti talousennusteensa ennallaan: Tänä vuonna taantuma ja ensi vuonna nollakasvu

0
OP-ryhmän ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. LEHTIKUVA / Eelis Berglund
OP-ryhmän ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. LEHTIKUVA / Eelis Berglund

OP-ryhmän ekonomistien talousennusteen mukaan Suomen talous on painunut odotetusti maltilliseen taantumaan.

Ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. Bruttokansantuotteen ei odoteta kasvavan myöskään ensi vuonna, vaan kasvun ennakoidaan pysyvän silloin 0,0 prosentissa.

Molemmat ennusteet ovat säilyneet ennallaan elokuussa annetuista ennusteista.

– Suomen talous on kestänyt kokonaisuutena verrattain hyvin siihen kohdistuneet monet iskut, kuten Venäjän kaupan romahduksen, inflaation kiihtymisen ja korkojen nopean nousun. Taantuma on toistaiseksi maltillinen, mutta toisaalta käännettä parempaan ei ole vielä näköpiirissä, sanoo OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Laaja-alaista heikentymistä

Ekonomistit kuvailevat, että Suomen talous on heikentynyt kuluvana vuonna laaja-alaisesti.

Etenkin vienti, investoinnit ja yksityinen kulutus ovat supistuneet. Erityisesti ovat kärsineet ne alat, joihin korkojen nousu on vaikuttanut eniten. Tällaisia ovat asuinrakentaminen ja asuntokauppa sekä suhdanneherkimmät vientitoimialat. Yksityisen kysynnän vähenemistä on kuitenkin tasapainottanut julkisen kulutuksen vahva kasvu.

Ennusteen mukaan Suomen viennin arvioidaan vähenevän myös ensi vuonna. Myöskään yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan, koska heikkenevä työmarkkinatilanne lisää säästämistä ja korkojen nousu vaikuttaa vähitellen koko voimallaan. Myöskään julkisen kulutuksen ei odoteta enää kasvavan ensi vuonna.

– Työttömyys on kääntynyt nousuun kuluvan vuoden aikana. Avoimien työpaikkojen määrä on palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, ja lomautukset ovat kääntyneet nousuun. Vuonna 2024 työttömyys nousee yhä ja työllisyysaste kääntyy laskuun, suhdannekatsauksessa kerrotaan.

Inflaation todetaan kuitenkin hidastuneen selvästi. Ekonomistit arvioivat, että se painuu lähivuosina parin prosentin tuntumaan.

Liisa Kujala