Somero pärjää vielä

0
Talousjohtaja Marita Forsberg ja kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ovat saaneet Someron ensi vuoden talousarvion loppusuoralle

Someron kaupungin vuoden 2024 tulot ja menot ovat ensi viikolla kaupunginhallituksen käsittelyssä ja lähtevät sen jälkeen valtuuston päätettäviksi. Kuntien talouden hämärtyneistä näkymistä huolimatta talousarvio syntyi Somerolla helposti. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kiittää siitä johtoryhmässä ennakkoon tehtyä työtä ja toimialojen valmistelua. Esitykset olivat harkittuja.

Fiilausta lukuihin ovat sen sijaan aiheuttaneet valtion taholta tulleet linjaukset.Valtiovarainministeriöstä on tullut viimeisen viikon aikana vaihtelevia tietoja valtionosuuksien muutoksista.

Somerolla on mennyt pitkään hyvin. Käyttötalouden tulot ovat ylittäneet menot vuodesta toiseen. Vuosikymmenten mittaan kertyneet yli 34 miljoonan euron ylijäämät antavat kaupungille tarpeellista puskuria tuleviin vuosiin. Kuluvaltakin vuodelta on toteutumassa 2,5 miljoona euron ylijäämä. Silti Somerollakin joudutaan pohtimaan, miten rahoituksen vähenemiseen vastataan. Ensi vuosi jäänee jo alijäämäiseksi.

Monille kunnille on tulossa kohtuuttomia vaikeuksia järjestää asukkaiden niiltä odottamia palveluja. Sami Suikkasen mukaan valtion nykyinen linja ei voi jatkua. Hän toivoo, että valtio alkaisi nähdä kuntien roolin niiden ansaitsemassa arvossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus aiheuttaa kuntien organisaatioihin muutoksia vielä pitkään. Kaikki yhteistyökuviot eivät ainakaan Somerolla vielä pyöri Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa sujuvasti. Sami Suikkanen toivoo Varhan paneutuvan vuoropuheluun kuntien kanssa.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat valtionosuusmuutosten lisäksi hyvinvointialueiden ratkaisut palveluverkoista. Hyvinvointialueet ovat vuokranneet kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön tilat, joiden vuokranmaksu on taattu kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen asiat voivat muuttua. Jos isot kiinteistöt jäävät vajaakäytölle, niistäkin tulee suuri rasite kuntien taloudelle.

Palvelutason muutokset eivät uhkaa somerolaisia ainakaan ensi vuonna. Tuleviin vuosiin sen sijaan vaikuttaa jo vuosia tekeillä ollut oppimisympäristöselvitys, joka on palautettu valmisteluun yhä uudestaan. Hyväksytyksi tultuaan se määrittää Someron koulujen ja päiväkotien määrää.