Someron kaupunki kiistää Varhan vaatimukset Lamminniemi-kaupassa – kaupunginhallituksen mukaan kaupungin ei pidä maksaa hinnanalennuksia tai korvauksia mutta se on valmis neuvotteluihin

1
Viime vuonna tehty Lamminniemen hyvinvointikeskuksen kiinteistön kauppa hiertää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Someron kaupungin välejä. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Someron kaupunki kiistää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan vaatimukset, jotka koskevat Lamminniemen hyvinvointikeskuksen käytössä olevan kiinteistön kauppaa.

Someron kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja Sami Suikkasen esityksen siitä, että kaupunki kiistää kaikki reklamaation vaatimukset sekä määrältään että perusteiltaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että Someron kaupunki on valmis käymään neuvotteluja Lamminniemen hyvinvointikeskuksen omistavan osakeyhtiön kanssa sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi, mikäli se ei joiltain osin tyydy kaupungin esittämään vastineeseen.

Hyvinvointikeskuksen tilat omistanut kiinteistöyhtiö myi Lamminnniemen hyvinvointikeskuksen käytössä olleen rakennuksen keskuksen toimintaa pyörittävälle yhtiölle neljällä miljoonalla eurolla helmikuussa 2022. Kaupunki omisti molemmat yhtiöt.

Kaupunki perusteli sote-uudistuksen alla tehtyä kauppaa halullaan turvata Lamminniemen hyvinvointikeskuksen toiminta hyvinvointialueella. Lamminniemen hyvinvointikeskus siirtyi velkoineen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tämän vuoden alussa.

Tehty kauppa ei miellytä Varhaa, vaan se vaatii Somerolta Lamminniemen hyvinvointikeskusta koskevan omaisuusjärjestelyn purkua vedoten muun muassa kaupatun rakennuksen huonoon kuntoon sekä kiinteistön ylihinnoitteluun.

Kiinteistökaupasta reklamoi Someron kaupunkia Varhan omistama Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy.

Osakeyhtiö katsoo, että kaupunki on tiennyt rakennuksesta epäedullisia seikkoja, joista se ei ole kertonut asianmukaisesti kaupanteon hetkellä. Osakeyhtiö vaatii reklamaatiossa ensisijaisesti osakekaupan purkua tai julistamista pätemättömäksi.

Toisekseen yhtiö vaatii Someron kaupunkia maksamaan hinnanalennuksena neljä miljoonaa euroa sekä täysimääräiset korvaukset asiassa aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista.

Sami Suikkanen kiistää kaupunginhallitukselle tekemässään esittelytekstissä kaikki syytökset.

Suikkanen toteaa, että Someron kaupunki ei ole laiminlyönyt saattamasta ostajan tietoon mitään sillä olevaa tietoa rakennuksen kunnosta. Suikkasen mukaan rakennuksen ylläpitoa ja sen kunnon seurantaa on toteutettu huolellisesti kaupungin omistusaikana.

Kaupunginjohtaja huomauttaa edelleen, että osakekaupan hinnan määrittelylle on ollut asianmukaiset perusteet.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Janne Järvinen
1 kuukausi sitten

Äkkiseltään tulee mieleen, että ”Varha” neuvottelijoilta voi hakea hinnanalennus rahnaa?