Valtuusto on tehnyt aloitteita – mutta mihin ne ovat jääneet?

1

Keskiviikon Salkkarin pääkirjoituksen lopusta sai lukea, että nykyiseltä valtuustolta ei ole toistaiseksi kuulunut elinvoimaa lisääviä avauksia.

Pian tulee kaksi vuotta kuluneeksi siitä, kun valtuusto hyväksyi kaikkia puolueita edustavilla allekirjoituksilla varustetun aloitteen moottoritieliittymien kehittämiseksi.

Lainaus aloitteesta: ”Näistä suurin vaikutus olisi Salaisten liittymän rakentamisen jälkeen syntyvät mahdollisuudet sekä kantatien risteysalue. Tavoitteena tulisi olla luoda moottoritien pohjoispuolelle edellytykset laajan työpaikka-alueen syntymiseksi. Samassa yhteydessä olisi tarkasteltava voimassa olevaa yleiskaavaa Isokylän ja Tavolan osalta, päivitettävä se tämän päivän vaatimusten mukaiseksi ja tutkia myös alueen laajentamista ottaen huomioon kaupungin laaja maanomistus alueella.”

Edelleen aloitteessa todetaan, että ”alueen kiinnostavuus vahvistuisi sekä moottoritien pohjoispuolisen työpaikka-alueen että eteläpuolisen asuntoalueen osalta, mikäli ELY-keskuksen kanssa pystyttäisiin sopimaan mainostaulusta, jossa ilmenisi alueen kehittämistavoitteet.”

Aloite on kahdesti tullut kaupunkikehityslautakuntaan sillä päätösehdotuksella, että ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Ehdotuksen pohja-aineistona oli pian kymmenen vuoden takainen, ihan hyvä selvitys potentiaalisista yritysalueista Salossa.

Päätösehdotuksesta poikkeavasti lautakunnan yksimielisesti hyväksymäksi esitykseksi kaupunginhallitukselle tulleen päätöksen ydin oli toinen.

Lautakunnan mukaan ”on aiheellista aloittaa uuden yleiskaavahankkeen valmistelu Isokylä–Toijala–Salaistentie–Piihovi-alueella”, sekä muun muassa ”kiirehtiminen matalan kynnyksen kehityskohteena esiteltyä Suomusjärven–Kiikalan liittymän asemakaavoitusta.”

Kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan esittämän yksimielisesti, kuten seuraavaksi myös valtuusto kokouksessaan melkein tasan vuosi sitten 14.11.2022. Nyt on siis jo vuosi odotettu, milloin valtuuston edellyttämistä toimista Salon elinvoiman kehittämiseksi tulee esityksiä.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo

Subscribe
Huomio
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Urpo
19 päivää sitten

Kun ajaa Turun suunnalla kehätietä, näkee teollisuustonttien kehityksen. Vähitellen tien varteen on noussut auto-, vene-, rauta- yms. kauppoja. Saman suuntaista kehitystä ilmeisesti tavoitellaan esityksessä Salaisten pelloille. Ymmärrän elinkeinoelämän tarpeet, mutta siitä eteenpäin pohdinta muuttuu vaikeaksi. Salaisten teollisuusalueen alle jäisi peltoa, mutta kovin tarpeellista sekin ihmisille on. Uuden raivaaminen metsistä ei ole suotavaa, siitä pitää huolen ympäristötavoitteet. Jatkossa tämän asian merkitys vain korostuu. Tavolaan on tehty yrityksille kaava-alue, mutta vielä ei liikettä sillä suunnalla näy. Meriniityssä on tilaa, ilmeisesti myös Korvenmäessäkin. Halikon aseman seudun hienoon metsään on suunnitteilla 10 ha suuruinen teollisuusalueen laajennus ja Salon itäisen ohikulkutien rakentamien käynnistäisi myös kt… Lue lisää »