Aseliikevaihto kutistui maailmanlaajuisesti, vaikka Venäjän aloittama sota on lisännyt kysyntää

0
Venäjän Ukrainassa aloittama sota on  luonut aiempaa suurempaa kysyntää aseille. LEHTIKUVA / AFP
Venäjän Ukrainassa aloittama sota on luonut aiempaa suurempaa kysyntää aseille. LEHTIKUVA / AFP

Maailmanlaajuinen aseliikevaihto laski viime vuonna kolme ja puoli prosenttia toissavuoteen verrattuna. Samaan aikaan Venäjän Ukrainassa aloittama sota on kuitenkin luonut aiempaa suurempaa kysyntää aseille, käy ilmi Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (Sipri) selvityksestä.

Siprin mukaan kansainvälistä asetuotantoa ei ole pystytty kasvattamaan tarvittavalle tasolle. Syynä on ollut esimerkiksi työvoiman puute, hintojen nousu ja häiriöt tuotantoketjuissa. Suuret tilausmäärät ja uudet asesopimukset kuitenkin Siprin mukaan osoittavat, että aseteollisuuden liikevaihdossa voisi olla odotettavissa kasvua seuraavien muutaman vuoden aikana.

Vuonna 2022 maailman suurimpien asevalmistajien ja sotapalveluyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli Siprin mukaan 597 miljardia dollaria eli noin 548 miljardia euroa. Se on kolme ja puoli prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Siprin mukaan lasku johtuu enimmäkseen Venäjän ja Yhdysvaltojen aseteollisuuden supistumisesta.

Pienestä notkahduksesta huolimatta aseliikevaihto oli viime vuonna edelleen 14 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015, jolloin Sipri sisällytti kiinalaiset asevalmistajat listaukseensa.

Tuotantomäärien odotetaan kasvavan

Sipri olettaa aseliikevaihdon kasvavan merkittävästi tulevina vuosina tilausruuhkien ja aseiden kasvaneen kysynnän vuoksi. Geopoliittiset jännitteet lisäävät aseiden kysyntää, minkä lisäksi monet maat kokevat tarpeelliseksi esimerkiksi asevarustelunsa uudistamisen ja nykyaikaistamisen.

– Tämä korostaa sitä usein pitkää aikaväliä sen alkuperäisen asetarpeen ja myöhemmän asetuotannon lisäämisen ja toimituksen välillä, varsinkin kun vakava kapasiteettirajoite on jo olemassa, kirjoittaa Sipri selvityksessään.

Esimerkiksi Sipri nostaa sen, että vaikka monet maat ilmoittivat laajamittaisista asehankisuunnitelmista Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen, tilausten vaikutukset rajoittuivat kuitenkin tiettyihin asetyyppeihin ja niiden tuottajiin.

Yhdysvalloissa eniten tuotantoa

Siprin listauksessa viime vuoden viisi suurinta asevalmistajaa olivat kaikki yhdysvaltalaisia. Niiden osuus oli 32 prosenttia kaikkien maailman asetuottajien yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Yhdysvalloissa on kaiken kaikkiaan 42 asevalmistajaa, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2022 kuitenkin lähes kahdeksan prosenttia vuotta 2021 pienempi.

Kaikista eniten väheni venäläisten asevalmistajien liikevaihto. Siprin listauksessa olevien kahden venäläisvalmistajan yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuodesta 2022 kaksitoista prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Siprin mukaan syynä ovat esimerkiksi Venäjää vastaan asetetut kansainväliset pakotteet ja niiden vaikutus sekä asetuotantoon että -vientiin.

Henrietta Nyberg