Syyttäjät yrittävät peitellä sitä, että Airiston Helmen suuroperaatio oli turha, sanoo venäläismiljonäärin puolustus

0
Airiston Helmen jutun käsittely alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. LEHTIKUVA / Laura Ukkonen
Airiston Helmen jutun käsittely alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. LEHTIKUVA / Laura Ukkonen

Venäläismiljonääri Pavel Melnikov kiistää syyttäjien väitteen siitä, että viisi vuotta sitten viranomaisten suuroperaation kohteena ollut Airiston Helmi oli kulissiyhtiö, joka oli perustettu järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnan peittelemiseksi. Melnikovin mukaan myöskään minkäänlaista rikollisorganisaatiota ei ole ollut olemassa.

Airiston Helmen talousrikosjutun käsittely alkoi maanantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Syytteissä on kyse muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta.

Eniten huomiota oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä herätti kuitenkin syyttäjien vaatimus, että jutussa pitäisi tuomita ankarampia rangaistuksia sillä perusteella, että rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Pisintä rangaistusta, viiden vuoden vankeutta, syyttäjät vaativat Melnikoville, joka heidän mukaansa johti rikollisryhmää.

”Peitekieltä ja peiteyhtiöitä”

Melnikov ei itse saapunut oikeudenkäyntiin maanantaina, mutta kiisti syytteet asianajajansa Kai Kotirannan välityksellä. Kotirannan mukaan Melnikovin poisjäämisen syinä oli itärajan sulku sekä syyttäjien vaatimus, että Melnikov olisi pääkäsittelyssä vangittava tuomion antamiseen saakka.

Asiasta käytiin salissa keskustelua, jonka päätteeksi syyttäjät päättivät perua vangitsemisvaatimuksensa. Sen jälkeen Kotiranta sanoi, että hänen päämiehensä on halukas osallistumaan oikeudenkäyntiin Turussa.

Syyttäjien mukaan Melnikovin johtama rikollisorganisaatio pyrki naamioimaan toimintansa peiteyhtiöiden, organisaation jäsenten sekä monimutkaisten omaisuus- ja sopimusjärjestelyjen taakse. Syyttäjät sanovat, että rikollisorganisaatiolla on ollut järjestäytynyttä toimintaa ja omaisuutta Suomen lisäksi lukuisissa muissa maissa.

– Organisaatio on käyttänyt peitekieltä, ankaria tietoturvamääräyksiä ja -käytäntöjä sekä matkustusohjeita. Peitekielessä toiminnalle annettavaa naamiota on kutsuttu ”legendaksi” ja ryhmän jäseniä ja sen toiminnan todellisen tarkoituksen tietäviä henkilöitä on kutsuttu ”viisaiksi”, syyttäjät kirjoittavat haastehakemuksessaan.

Asunnolta takavarikoitiin kuuntelulaitteisto

Syyttäjien mukaan organisaation käyttämissä muistitikuissa ja mobiililaitteissa on ollut järeät salaukset, joita maiden hallitukset ja turvallisuusasiantuntijat käyttävät suojatakseen salaista tietoa. Matkustaessaan rikollisryhmän jäsenet eivät ole saaneet pitää yhteyttä toisiinsa lentokentillä, ja lentokoneissa heidän oli istuttava erillään toisistaan, syyttäjät sanoivat.

Syyttäjien mukaan Melnikovin asunnolta takavarikoitiin organisaation toimintaan liittyvä taustakohinalaite eli jammeri, joka on salakuuntelun tai vastaavan toiminnan estämiseen suunniteltu laite.

– Asunnolta on takavarikoitu myös seinän läpäisevään kuunteluun tarkoitettu ammattitason laitteisto, joka vastaa viranomaisten käyttämää rynnäkkökuuntelulaitteistoa. Sen avulla voidaan suorittaa seinän, oven tai ikkunan takaisen tilan kuuntelua reaaliaikaisesti. Lisäksi asunnolta on takavarikoitu salakuuntelulaitteiden etsintään tarkoitettu tilaturvallisuustarkastuslaite.

Väitetyn ryhmän tavoite mysteeri

Syyttäjien mukaan rikollisryhmän sisäisissä asiakirjoissa eri maihin perustettuja yhtiöitä on kutsuttu ”konttoreiksi”, joiden osalta on pidetty tarkkaa maakohtaista kuluseurantaa, ohjeistusta ja tehtävänjakoa.

Suomen osalta syytetyt muodostivat syyttäjien mukaan tarkasti ohjeistetun, valvotun ja johdetun operatiivisen yksikön, jonka tehtävänä on ollut perustaa suomalainen osakeyhtiö eli ”konttori” Suomeen, hankkia yhtiön avulla kiinteistöomaisuus ja rakentaa tai kunnostaa pääosin saarikohteille suunnitelmien mukaiset rakennukset ja rakennelmat.

Syyttäjien mukaan rikollisryhmän toiminnan perimmäinen syy tai tavoite ei selvinnyt esitutkinnassa. Erikoissyyttäjä Petri Raution mukaan myöskään siihen, voisiko taustalla olla jokin valtiollinen toimija, ei esitutkinnassa saatu vastausta. Hän kuitenkin nosti esiin, että ryhmän jäsenillä oli tutkinnan mukaan ollut käytössään esimerkiksi mobiililaitteissa tietoturvaa, joka täyttää useiden valtiollisten ja sotilaallisten toimijoiden kriteerit.

Airiston Helmi perustettiin 2007

Airiston Helmi rekisteröitiin kaupparekisteriin loppuvuodesta 2007 toimialanaan matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus. Syyttäjien mukaan yhtiö osti Paraisilta ja Turunmaan saaristosta vuosina 2007–2009 yhteensä 12 kiinteistöä ja yhden vuokraoikeuden sekä yhden osakehuoneiston autotallilla.

Suomen viranomaiset tekivät Airiston Helmen kiinteistöihin paljon huomiota herättäneen kotietsinnän syyskuussa 2018. Operaatiossa oli mukana ainakin keskusrikospoliisin (KRP), Rajavartiolaitoksen ja Lounais-Suomen poliisin edustajia.

Jo ennen operaatiota huomiota olivat herättäneet Airiston Helmen venäläistausta sekä maakaupat lähellä Puolustusvoimien kohteita. STT:n tietojen mukaan yhtiö oli ollut Puolustusvoimien huolenaiheena pitkään. KRP kuitenkin korosti, että operaatiossa oli kyse vain Verohallinnon kanssa tehdystä talousrikostutkinnasta.

Melnikovin asianajajan Kai Kotirannan mukaan Airiston Helmen kiinteistöillä ei harjoitettu eikä peitelty mitään rikollista toimintaa. Melnikovin käräjäoikeudelle antaman kirjallisen ennakkovastauksen mukaan yhtiö perustettiin aikanaan kiinteistönvälittäjän suosituksesta sillä ajatuksella, että suomalaiset tekisivät hanakammin kiinteistökauppoja suomalaisen yrityksen kuin venäläisen ostajan kanssa.

– Jossain vaiheessa näitä kiinteistökauppoja alettiin kuitenkin tarkkailla Suomen valtiovallan toimesta ja niitä ryhdyttiin arvioimaan mahdollisena ulkoisena turvallisuusriskinä Suomelle. Syitä tälle riskianalyysille ei ole kerrottu julkisesti tai muutoinkaan. Asetelma muodostui poliittisesti jännitteiseksi, vastauksessa kirjoitetaan.

”Poliittinen ohjaus jutun ytimessä”

Vastauksen mukaan kukaan ei ollut Melnikoviin yhteydessä hänen ostointressiensä selvittämiseksi. Seuraavaksi ryhdyttiin kiinnittämään huomiota Melnikovin rakennushankkeisiin kiinteistöillä.

– Epäiltiin, että kiinteistöjen rakentamisessa kysymys voisi olla vieraan valtion miehityssuunnitelmasta Paraisten alueella ja että Paraisille rakennettiin tukikohtaa tällaista tulevaa salaista operaatiota silmällä pitäen strategisesti tärkeiden laivaväylien läheisyyteen — Melnikovilla ei ollut, eikä hänellä ole vieläkään, tietoa strategisista laivaväylistä tai mistään muistakaan Suomen valtion intresseistä Paraisten alueella, vastauksessa sanotaan.

Melnikovin vastauksen mukaan suuroperaatiolle ei ollut oikeaa tarvetta ja kyseessä oli viranomaisten voimannäytön ja -käytön esitys. Vastauksessa sanotaan vaikuttavan vahvasti siltä, että esitutkinnalle lähdettiin tasavallan presidentin, puolustusministerin sekä Suomen korkeimman ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan viitoittamana.

– Jolloin kysymys ei tosiasiassa olisi ollut lainkaan mistään rikosepäilystä, koska esitutkinta talousrikosasiassa ei kuulu poliittisen päätöksenteon tai valvonnan piiriin. Tässä tapauksessa vaikuttaa kuitenkin siltä, että poliittinen ohjaus ja valvonta on ollut esitutkinnalle lähdettäessä jutun ytimessä.

”Jutun ytimessä selkeä veropetosjuttu”

Melnikovin vastauksen mukaan operaatiossa ei löytynyt viitteitä vieraan valtion miehityssuunnitelmista tai mitään muutakaan, mikä olisi antanut aihetta epäillä kansainvälistä rikollista toimintaa Paraisilla.

– Käräjäoikeudessa käsiteltävät syytteet eivät liity esimerkiksi kansainväliseen rikolliseen toimintaan tai vakoiluun, eikä esitutkinnassa myöskään tutkittu tällaisia rikoksia.

Operaatiossa löydettiin ja takavarikoitiin yli kolme miljoonaa euroa käteistä. Melnikovin vastauksen mukaan rahat olivat Melnikovin omia käteisvaroja, joita hän oli avoimesti nostanut Suomessa pankkiautomaateilta ja tallettanut omistamansa rakennuksen kassakaappiin. KRP tutki asiassa epäiltyä rahanpesua, mutta sittemmin tutkinta lopetettiin ja rahat palautettiin Melnikoville.

Melnikovin vastauksen mukaan hänen näkökulmastaan oli ymmärrettävää pitää runsaastikin käteisvaroja Venäjän ulkopuolella, koska hän ei luottanut venäläiseen pankkijärjestelmään. Myöskään esimerkiksi tietoturvallisten työkalujen käyttämisessä ei ole mitään epäilyttävää eikä se osoita rikollista toimintaa, vastauksessa sanotaan.

– Vaikuttaa siltä, että lopulta jutun ytimeksi muodostui varsin selkeä veropetosjuttu — Kysymys ei lopulta ollutkaan Suomen ulkoista turvallisuutta ja Paraisia uhkaavasta, kansainvälisestä rikoskokonaisuudesta, mitä epäiltiin, mitä tutkittiin ja miten asia julkisuudessa esitettiin.

Asianajaja Kotirannan mukaan syyttäjä jatkaa kuitenkin syytekirjelmässään savuverhon levittämistä jutun päälle.

– Muutoin edellä selostetut rikosepäilyn taustat saattaisivat muodostua jälkikäteen arvioituna ylimitoitetuiksi ja ylidramatisoiduiksi sekä ennen kaikkea täysin turhiksi.

Syyttäjät: Miljoonien palkat pimeänä

Syyttäjien mukaan törkeässä veropetoksessa Verohallinnolle aiheutettiin tai yritettiin aiheuttaa yhteensä lähes 2,8 miljoonan euron vahinko.

Syytteen mukaan Melnikov ja neljä muuta syytettyä salasivat Airiston Helmen verotuksesta seikkoja, jotka aiheuttivat tai yrittivät aiheuttaa arvonlisäveron, ennakonpidätysten, lähdeverojen sekä työnantajan sosiaaliturva- ja sairasvakuutusmaksujen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi. Rikollinen toiminta alkoi jo vuonna 2008, syyttäjät sanovat.

Törkeän kirjanpitorikossyytteen mukaan Airiston Helmi ei harjoittanut tilikausina 2008–2012 käytännössä juuri lainkaan todellista majoitustoimintaa, vaan sen asiakkaat olivat pääosin yhtiön työntekijöitä, pimeitä palkansaajia, Melnikovin työntekijöitä tai muita Melnikovin lähipiiriin kuuluvia ”intressihenkilöitä”. Syyttäjien mukaan yhtiön pimeästi maksamien palkkojen määräksi on verotarkastuksessa arvioitu lähes 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2009–2018.

Kaikki käräjäoikeudessa maanantaina paikalla olleet syytetyt ovat kiistäneet syytteet Melnikovin lailla. Heille syyttäjät vaativat Melnikovia lyhyempiä ehdottomia vankeusrangaistuksia ja yhdelle ehdollista rangaistusta.

Maria Rosvall