Valvira ei kiellä palvelutalon sairaanhoitajilta tipan laittoa – Varha vetosi Valviran ohjeeseen päättäessään kritiikkiä saaneesta tiputuskiellosta

8
Koskella asuva sairaanhoitaja Tuula Kuusisto ehti laittaa tippaa urallaan neljäkymmentä vuotta. Varhan viime kesäinen linjaus laittoi vaativalle hoidolle stopin. – Tätä ei voi ymmärtää ja viime kädessä huonokuntoiset vanhukset ovat kärsijöinä, Kuusisto totesi syyskuussa Salon Seudun Sanomille Someron Tervaskannon palvelutalon käytävällä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha tulkitsevat eri tavalla Valviran ohjeita palvelutaloissa annettavasta hoidosta. Varha päätti kesällä Valviran ohjeeseen nojaten, että palvelutalojen sairaanhoitajat eivät saa enää tehdä antibiootti- ja nestetiputuksia. Kotisairaalan sairaanhoitajat tekevät kaikki tiputukset.

Valviran ylitarkastaja Mervi Lukkarinen sanoo, että Valvira ei kiellä ohjeissaan palvelutalojen sairaanhoitajia tekemästä vaativaa suonensisäistä hoitoa.

– Valviran antaman ohjeistuksen tarkoituksena ei ole ollut rajoittaa sairaanhoitajien oikeutta tehdä tutkintonsa mukaisia tehtäviä, hän huomauttaa.

Lukkarinen korostaa, että palvelutaloissa työskentelevät sairaanhoitajat voivat tehdä antibioottien ja nesteiden tiputusta, mutta yksikön on huolehdittava asianmukaisesta diagnostiikasta, hoidon seurannasta ja henkilöstön riittävästä osaamisesta.

– Vaativasta suonensisäisestä hoidosta tekee päätöksen lääkäri, mutta käytännön hoitotoimet voi tehdä asumisyksikön sairaanhoitaja, jolla on siihen tarvittavat luvat. Valviran tavoite ja tahto ei ole missään nimessä rajata koulutettujen sairaanhoitajien tehtäväkuvaa tai rajoittaa heidän ammattitaitonsa hyödyntämistä, Lukkarinen korostaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki viiime kesänä päätöksen, jonka mukaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä ei saa enää tehdä vaativaa hoitoa.Varhan hallintoylilääkäri Jutta Peltoniemi perusteli suonensisäistä hoitoa koskevaa linjausta Valviran ja avin antamalla ohjeella(SSS 1.9.2023).

– Valvira ja aluehallintovirasto ovat jo aiemmin antaneet ohjeen, että sosiaalihuollon asumispalveluissa ei saa tehdä vaativaa hoitoa. Palvelutalot ovat sosiaalihuollon toimintaa, joissa ei saa tehdä vaativaa hoitoa ilman terveydenhuollon lupaa, Peltoniemi totesi Salon Seudun Sanomissa.

Peltoniemi kertoi haastattelussa, että muutama kunta toimi vielä entisen käytännön mukaan eli palvelutaloissa tehtiin tiputuksia ja laitettiin kipupumppuja.

– Nyt koko Varhan alueella toimitaan kansallisen ohjeen mukaan, Peltoniemi huomautti.

Peltoniemi viittasi haastattelussa Valviran ja aluehallintoviraston syksyllä 2021 antamaan ohjeeseen sosiaalihuollon alaisista asumisyksiköistä. Ohjeen mukaan yksityiset toimijat tarvitsevat vaativaan hoitoon terveydenhuollon luvan. Vaativalla hoidolla tarkoitetaan muun muassa suonensisäistä lääke- ja nesteytyshoitoa sekä kipupumppuhoitoa.

– Terveydenhuollon lupa koskee yksityisiä sosiaalihuollon asumisyksiköitä, se ei koske julkisia toimijoita. Vaativan hoidon edellytykset ovat muuten samat yksityisellä ja julkisella puolella, Lukkarinen sanoo.

Lukkarinen kertoo, että Valviralle on tullut hyvinvointialueilta kyselyitä siitä, miten vaativa hoito tulisi järjestää palvelutaloissa.

– Kun lääkäri on tehnyt päätöksen vaativasta hoidosta, koulutuksen käynyt ja luvan hankkinut palvelukodin sairaanhoitaja voi hoitaa tiputuksen.

Lukkarisen mukaan on suositeltavaa, että kokonaisvastuu hoidosta olisi yhdellä taholla. Palvelutalon asukkaan vaativasta hoidosta päättää lääkäri, joka voi olla kotisairaalasta tai muualta.

– Jos kotisairaalan lääkäri päättää hoidosta, on vastuu kotisairaalalla. Kotisairaala ja palvelutalo voivat toteuttaa suonensisäisen hoidon myös yhteistyössä, mikäli se toiminnan organisoinnin ja asiakkaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisen kannalta katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Korostamme kotisairaalan ja asumisyksiköiden joustavaa yhteistyötä.

Lukkarinen painottaa koulutetun henkilökunnan koulutuksen ja ammattitaidon hyödyntämisen tärkeyttä.

– Hoiva-alalla on kova pula tekijöistä. On myös tärkeää, että hoivaa tarvitsevaa vanhus voisi asua samassa paikassa loppuun saakka.

Lukkarinen muistuttaa, että hyvinvointialue päättää siitä, miten vaativa hoito käytännössä järjestetään.

– Siitä ei ole Valviran ohjeistusta.

Sosiaalihuollon asumisyksiköissä voi olla rajattuja lääkevarastoja, mutta ne eivät voi sisältää antibiootteja tai iv-lääkkeitä.

– Silloin kun kotisairaalalla on kokonaisvastuu vaativasta hoidosta, se vastaa myös lääkkeistä. Tällöin pitää tilannekohtaisesti päättää se, mikä on järkevin tapa varmistaa se, että palvelukoti saa vaativassa hoidossa tarvittavat lääkkeet, Lukkarinen toteaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kesällä tekemä päätös tiesi suuria muutoksia muun muassa Somerolle, jossa palvelutalojen asukkaiden suonensisäisestä hoidosta vastaa nyt Salon kotisairaala. Sairaanhoitaja ajaa Salosta Somerolle, kun palvelukodin asukas tarvitsee esimerkiksi antibioottia suoneen.

Tervaskannon palvelutalon silloinen esimies Mervi Uutela kritisoi Salon Seudun Sanomien syyskuun jutussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen antamaa tiputuskieltoa.

– Meiltä evättiin tärkeä toiminto, mutta mitään ei annettu tilalle. Varha ei ole ratkaissut sitä, miten asiat oikeasti hoidetaan. Kotisairaala on 40 kilometrin päässä Salossa, Uutela huomautti.

Uutelan arvostelu ei kohdistunut Salon kotisairaalaan, vaan Varhan päätökseen.

– Antibioottia tiputetaan usein kolme kertaa päivässä 3–5 päivän ajan ja hoitoja on tarvittu usein. Miten tämä hoituisi Salosta käsin? Tässä ei teoria ja käytäntö kohtaa alkuunkaan.

Tervaskannon viidestä sairaanhoitajasta neljälläoli aiemmin lupa antaa suonensisäistä hoitoa.Palvelutalossa oli panostettu sairaanhoitajien määrään, jotta vanhukset voisivat olla siellä loppuun asti. Tiputuskiellon myötä palvelutalossa siirryttiin käyttämään enemmän antibioottipistoksia tiputusten sijasta. Kiellon yhteydessä palvelutalosta lähti sairaanhoitajia.

Nykyään yksityisessä hoivakodissa työskentelevä Mervi Uutela kertoo, että lääkevaraston rajallisuus ei ollut Tervaskannossa ongelma.

– Ennen näitä hyvinvointialueen tuomia muutoksia Tervaskannon antibiootit ja muut tarvittavat lääkkeet saatiin terveyskeskuksen polilta tai vuodeosastolta.

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Varha vaihtoon
2 kuukautta sitten

Varhan päätös on käsittämätön. Ei ihme, että rahat eivät riitä, kun tätäkin tiputuskieltoa miettii. Kankeaa, byrokraattista ja tehotonta. Tätä menoa myös työvoimapula pahenee vauhdilla.

Keijo K.
2 kuukautta sitten

Ymmärtääköhän hyvinvointialueen hallintoylilääkäri itse, kuinka älytön on perustelunsa ”potilasturvallisuudella”? Hallinto tuskin voikaan ymmärtää mitään, mistään muusta kuin hallinnosta? Otetaan esimerkki: kokematon sairaanhoitaja saa kanyylin asettaa, kun taas vuosia sitä tehnyt ei, kuten hallintoylilääkäri on mieltä. Miksi hallintoylilääkärin pitää sotkeutua hoitotoimintaan?

Allan
2 kuukautta sitten
Reply to  Keijo K.

Eiköhän se ole niin, että hallinto ylilääkärikin tekee ja tulkitsee mitä ylemmät pomot käskevät. Kaikkein ylin pomo on diplomi-insinööri.

Keijo K.
2 kuukautta sitten
Reply to  Allan

Miksi yleensäkään hyvinvointialueen johdossa, niin hallinnollisella kuin hoidollisellakaan on yhtäkään henkilöä, jolla ei ole talouden tai hoidollisen puolen koulutusta? Hallinnostakin kaikki poliitikot pihalle, pysyköön muualla sotkemassa.

Käsittämätöntä
2 kuukautta sitten

käsittämätöntä, ettei koulutuksen ja ammattitaidon omaava sairaanhoitaja saa laittaa kanyylia.
Iäkkäälle kuivumisen merkkejä antavalle on äärimmäisen tärkeätä saada nestettä heti. Nyt odotetaan tunteja, että kanyylin laittaja tulee, vaikka vieressä olisi sairaanhoitaja, joka osaa homman ja on koulutettu siihen.
Valitetaan, että on hoitohenkilöstöstä pula, mutta ei ihme, kun ei anneta hoitohenkilöstön edes tehdä työtään.

Vanhukset kärsijöinä
2 kuukautta sitten

Sama koskee myös antibioottia. Keuhkokuumeet ovat vanhuksilla hyvin yleisiä ja suonensisäinen lääke tehoaa nopeasti, mikä heikkokuntoisen vanhuksen kohdalla on hyvin tärkeää. On myös paljon ihmimillisempi tapa kuin piikit, kun pelkkä kosketuskin usein sattuu. Tässä leikitään vanhusten hyvinvoinnilla kovaa hallintopeliä.

Eero Salmenperä
2 kuukautta sitten

Olin kesällä kuusi viikkoa Varhan potilaana. Samaa minäkin ihmettelin:
Osastolla oli vain noin kaksi henkilöä, jotka saivat koskea tippapulloon tai letkuun puhumattakaan neulasta. Minä olen ikivanha lääkäri ja pystyn kanyylin laittamaan, ja jopa pois ottamaan.
Ihmettelin ääneen, että miksi nuori näppärä nainen voi sitä tehdä. Ellei osaa, niin oppii kyllä helposti, kun joku näyttää. Joku varmaan varjelee reviiriään, mutta en usko, että se on lääkäri.

Opitaan lukemaan ohjeita
2 kuukautta sitten

Jos ei osata tulkita Valviran ohjeita oikein, ovatko päättäjät tehtäviensä tasalla?